• qui et votre personnage preferer dans kilari ?

  • kilari : 123
    56%
  • na-san : 12
    6%
  • hiroto : 46
    21%
  • seiji : 6
    3%
  • kam-san : 1
    0%
  • erina : 0
    0%
  • fubuki : 6
    3%
  • takashi(le pere de kilari) : 0
    0%
  • luna(la mere de kilari) : 2
    1%
  • subaru(le frere de klari) : 1
    0%
  • m.muranishi : 0
    0%
  • mme.kumoi : 0
    0%
  • akane minami : 2
    1%
  • aori kirisawa : 14
    6%
  • ayami kurodi(cirus) : 5
    2%

  218 réponses au total.

  Début du sondage le 29 Avril 2012 à 18:39

  Vote Voter

  Retour à la liste des sondages